Bắt đầu dùng thử miễn phí

Người dùng sẽ có thời gian sử dụng miễn phí trong 15 ngày để trải nghiệm những tính năng của ERPNext. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên cũng lập tức liên hệ để hỗ trợ bạn khi bắt đầu sử dụng.

Chọn phương án phù hợp với bạn

Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn