Quản lý tài chính của bạn với phần mềm kế toán ERPNext

Tất cả các công cụ bạn cần để quản lý dòng tiền ở một nơi, ngay từ việc ghi lại các giao dịch đến tổng hợp và phân tích các báo cáo tài chính. Việc ghi sổ kế toán được thực hiện dễ dàng.

Được các công ty trên toàn thế giới tin cậy

Dùng thử miễn phí

Chế độ xem sổ sách kế toán của bạn theo thời gian thực

Bảng điều khiển kế toán làm nổi bật tất cả các chỉ số hiệu suất chính trong nháy mắt. Với các thứ nguyên kế toán có thể định dạng, cấu hình và trang tổng quan có thể tùy chỉnh, cuối cùng bạn cũng có thể phân tích mọi thành phần của doanh nghiệp của mình ở một nơi.

Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản – một chế độ xem dạng cây có thể định cấu hình để cấu trúc sổ cái kế toán như mong muốn – là bản thiết kế của công ty bạn. Sổ cái hoạt động như các nút lá, trong khi các nhóm có thể có các nhóm con và sổ cái bên trong chúng.

Nhật ký và thanh toán

Duy trì sổ cái rõ ràng và rõ ràng để tránh sự sai lệch khi tất toán tài khoản. Theo dõi thu nhập và tài khoản (trả chậm hoặc dồn tích), thiết lập thông báo cho kỳ kết thúc và quản lý dòng tiền. Các khoản thanh toán trước có thể được ghi lại và đối chiếu trong một lần.

Lập hóa đơn và định giá

Lập hóa đơn cho khách hàng của bạn và theo dõi các khoản phải thu một cách dễ dàng, với các yêu cầu thanh toán và thông báo qua lời nhắc qua email hoặc SMS. Tạo mẫu in tùy chỉnh cho hóa đơn và thiết lập mặc định nhanh chóng. Giá mặt hàng chỉ cần được định cấu hình một lần, sau đó nó sẽ được tự động tìm nạp trong tất cả các giao dịch trong tương lai.

Kế toán đa tiền tệ

Quản lý các giao dịch bằng các loại tiền tệ khác nhau thật đơn giản. Gửi hóa đơn và thêm chi phí bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào và để hệ thống chuyển đổi chúng sang đơn vị tiền tệ cơ bản của bạn. Bạn thậm chí có thể xem các giao dịch và báo cáo tài chính bằng nhiều loại tiền tệ.

Hóa đơn tự động

Đừng lãng phí thời gian gửi hóa đơn gia hạn hàng tháng. Sử dụng tính năng Subscription để nhận các hóa đơn được tạo tự động cho các đơn đặt hàng định kỳ.

Ngân hàng

Tạo tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền mặt không giới hạn, đồng thời theo dõi số dư mở và số dư hiện tại của chúng. Duy trì tài khoản ngân hàng của các nhà cung cấp và khách hàng của bạn. Đảm bảo rằng tài chính của bạn được đồng bộ hóa với tải lên bảng sao kê ngân hàng bằng một cú nhấp chuột. Việc thanh toán được thực hiện dễ dàng và việc hạch toán kế toán dễ dàng hơn.

Các tùy chỉnh thay đổi hoạt động

Tạo phần mềm kế toán của riêng bạn. Ánh xạ dữ liệu bạn quan tâm bằng cách thêm các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu của bạn. Sau đó, tùy chỉnh hành vi của biểu mẫu bằng cách tự động tìm nạp các giá trị, ẩn các trường dựa trên vai trò của người dùng và tạo các định dạng in tùy chỉnh – tất cả đều không cần dùng một dòng mã lập trình nào.

ERPNext có hầu hết mọi thứ bạn cần

ERPNext đi kèm với hơn 1.000+ chi tiết quản lý, dễ dàng giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình

Được người dùng yêu thích

ERPNext đã được sử dụng bởi hơn 5.000 công ty trên khắp thế giới

Tích hợp với các ứng dụng yêu thích của bạn

ERPNext có một loạt các tích hợp tích hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh hơn

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Người dùng sẽ có thời gian sử dụng miễn phí trong 15 ngày để trải nghiệm những tính năng của ERPNext. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên cũng lập tức liên hệ để hỗ trợ bạn khi bắt đầu sử dụng.

Đăng ký dùng thử