Quản lý hoạt động nông nghiệp của bạn với phần mềm quản lý nông nghiệp

Quản lý hoạt động kinh doanh nông nghiệp của bạn với các tính năng ghi lại và theo dõi chu kỳ cây trồng, địa điểm, dịch bệnh và phân bón.

Được các công ty trên toàn thế giới tin cậy

Dùng thử miễn phí

Quản lý tất cả các lĩnh vực nông nghiệp của bạn bằng một phần mềm

Một số người sẽ nghĩ rằng không cần phần mềm ERP nông nghiệp toàn diện. Có lẽ bạn có thể quản lý một lĩnh vực duy nhất. Nhưng khi bạn có nhiều đất đai và cây trồng, nhiều yếu tố sẽ phát huy tác dụng.

Nhận phân tích về cây trồng, thực vật, đất, nước và thời tiết. ERPNext giúp ghi lại không chỉ cây trồng và phân bón của bạn mà còn cả các đơn đặt hàng và hóa đơn.

Hơn 70 tiêu chí phân tích

Độ ẩm hoặc lượng mưa, mức khoáng chất hoặc nhiệt độ, ERPNext bao gồm các tiêu chí đa dạng để phân tích và báo cáo.

Quản lý cây trồng của bạn

Ghi lại tất cả các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý cây trồng của bạn — từ các nhiệm vụ lớn như cày xới đến hái, đến các chi tiết nhỏ hơn nhưng quan trọng như khoảng cách giữa các hàng và cây trồng. Xác định dòng thời gian cho từng hoạt động, sau đó lưu trữ các nguyên liệu cần thiết cũng như các mặt hàng và sản phẩm phụ được tạo ra.

Chu kỳ cắt xén

Tạo các chu trình tùy chỉnh, cho dù là gieo hạt, tưới nước hay thu hoạch. Thêm địa điểm nơi mỗi chu kỳ đang diễn ra. Lưu ý bất kỳ bệnh nào xảy ra và các bước để chống lại chúng sẽ được đưa vào chu kỳ trồng trọt.

Vị trí

Hãy phác thảo các trường của bạn và ghi lại tổng diện tích của trường. Đất sẽ được hiển thị trên bản đồ. Bạn thậm chí có thể tạo các địa điểm chính (chẳng hạn như các địa phương) nếu bạn kinh doanh ở nhiều địa điểm.

Bệnh dịch

Khi trồng trọt, bệnh tật có thể tránh được nhưng đôi khi vẫn xảy ra. Thực hiện các biện pháp thích hợp để hạn chế chúng một cách nhanh chóng là cần thiết để có năng suất tốt. Nếu dịch bệnh ập đến, bạn có thể nhanh chóng ghi lại mọi công việc cần làm và thời gian cần thiết.

Phân bón

Phân bón là rất quan trọng để trồng một năng suất tốt. Ghi lại tất cả các loại phân bón của bạn cùng với nội dung của chúng.

Phân tích thực vật

Phân tích thực vật hoặc cây trồng ở một địa điểm cụ thể bằng cách ghi lại thời gian thu thập, thử nghiệm và cho kết quả. Sau đó ghi lại nội dung thực vật với các giá trị thực tế, tối thiểu và tối đa để phát hiện bất kỳ sự bất thường nào.

Phân tích nước

Cũng giống như đất, thật dễ dàng để theo dõi quá trình phân tích nước trong ERPNext. Ghi lại hàm lượng nước cũng như thời gian thu thập, kiểm tra và cho kết quả. Bạn cũng có thể ghi lại các giá trị thực tế, tối thiểu và tối đa để phát hiện bất kỳ sự bất thường nào.

Phân tích đất

Phân tích đất cũng có thể được theo dõi trong ERP nông nghiệp nguồn mở của chúng tôi. Ghi lại việc thu thập đất, kiểm tra và thời gian cho kết quả, sau đó ghi lại hàm lượng đất với các giá trị thực tế, tối thiểu và tối đa.

Cấu tạo của đất

Cho dù bạn cày cát hay bùn, đất sét hay mùn, hãy ghi lại hàm lượng đất trên đất của bạn. Bạn có thể đi sâu vào chi tiết từng phút như hàm lượng và mật độ chất hữu cơ.

Thời tiết

Biết nhiệt độ hiện trường, ngày độ, áp suất, độ ẩm, điểm sương, lượng mưa và các yếu tố khác bằng cách ghi lại chúng cho tất cả các vị trí của bạn.

Bán và Mua

Xử lý vòng đời thanh toán đăng ký khách hàng của bạn từ đầu đến cuối với ERPNext. Lập hóa đơn cho khách hàng của bạn và theo đuổi các khoản thanh toán phải thu bằng các yêu cầu và thông báo thanh toán qua lời nhắc qua email/SMS. Bạn cũng có thể tạo các mẫu in tùy chỉnh cho hóa đơn bằng Jinja/HTML và thiết lập các giá trị mặc định để xử lý giao dịch nhanh hơn.

Thanh toán và định giá

Một doanh nghiệp nông nghiệp không kết thúc ở các cánh đồng. Sử dụng các mô-đun bán và mua của chúng tôi để ghi lại các đơn đặt hàng và hóa đơn bán hàng.

Tùy chỉnh nhanh chóng

Tạo phần mềm ERP nông nghiệp tùy chỉnh của riêng bạn. Ánh xạ dữ liệu quan trọng nhất của bạn bằng cách thêm các trường tùy chỉnh vào biểu mẫu của bạn. Tùy chỉnh hành vi của biểu mẫu bằng cách tự động tìm nạp các giá trị, ẩn các trường dựa trên vai trò của người dùng và tạo các định dạng in tùy chỉnh — tất cả đều không cần một dòng mã.

ERPNext có hầu hết mọi thứ bạn cần

ERPNext đi kèm với hơn 1.000+ chi tiết quản lý, dễ dàng giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình

Được người dùng yêu thích

ERPNext đã được sử dụng bởi hơn 5.000 công ty trên khắp thế giới

Tích hợp với các ứng dụng yêu thích của bạn

ERPNext có một loạt các tích hợp tích hợp giúp doanh nghiệp của bạn phát triển nhanh hơn

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Người dùng sẽ có thời gian sử dụng miễn phí trong 15 ngày để trải nghiệm những tính năng của ERPNext. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên cũng lập tức liên hệ để hỗ trợ bạn khi bắt đầu sử dụng.

Đăng ký dùng thử